Z Goričkega v Piran

Vlado Kreslin, Slovenija in jaz

Ruth Dupré

2014

Besedilo: © Ruth Dupré

Slovenski prevod: © Modrijan Založba, d.o.o., 2014

Pesmi Vlada Kreslina: © Vlado Kreslin

Prevedla Lili Potpara

Redakcija Vlado Kreslin in Eva Strmljan Kreslin

Uredila in jezikovno pregledala Aleksandra Kocmut

Besedilo k fotografijam Vlado Kreslin in Eva Strmljan Kreslin

Urednica slikovnih prilog Mojca Kumar Dariš

Oprema, oblikovanje in prelom Mojca Kumar Dariš

Fotografija na naslovnici Jana Šnuderl

 

Izdali in založili Modrijan založba, d.o.o., in Založba Kreslin, d.o.o.

Zanju Branimir Nešović in Vlado Kreslin

Natisnjeno v Sloveniji

Naklada 2000 izvodov

Ljubljana 2014

Prva izdaja

 

ZAHVALA
Take knjige ne moreš napisati čisto sam.
Pri pisanju mi je v večji ali manjši meri pomagalo veliko ljudi.
Brez njih mi ne bi uspelo.

Najprej se zahvaljujem svoji družini — Ricku,
Aubrey in Gabby, ki so me podpirali bodrili in se smejali
na pravih mestih. Zahvala gre tudi Mariu Schnellerju in Kurtu
Malooju, ki sta me prva opozorila na Vladovo glasbo,
ter Borisu Ježu, Ahmedu Buriću, Jožetu Hradilu, Kesterju
Eddyju, Isabelle Kralj in Feriju Lainščku, ki so prispevali zgodbe
o Vladu. Hvala Allanu Taylorju, da mi je dovolil uporabiti
besedilo pesmi »Let the music flow«. Hvala Carly Berg in Tini
Davis Lollar, ki‘ sta prebirali rokopis in mi dajali uredniške
nasvete. Hvala Bobu Schnellerju in Walterju Briskiju, ml.,
za zgodnje spodbude. Hvala Johnnyju Sršenu in Christianu
Žaklju, da sta mi dovolila citirati iz svojih člankov v
Glasu naroda, in hvala Austinu Forsythu.

In Vladu in Evi Kreslin,
ki sta mi odprla svoje srce in dom;
brez njiju te knjige iz tisoč razlogov sploh ne bi bilo;
besede so premajhne, da bi izrazile vso mojo ponižno
hvaležnost, a vseeno — hvala.

15,00 €