Z Goričkega v Piran

Pesmarica 2

84 pesmi z notami in besedili, fotografijami, pričevanji sodobnikov, recenzijami in mnenji na tristo straneh A4 formata

2012

30,00 €