Z Goričkega v Piran

Zakartana ura

pesniška zbirka

2018

Spremna beseda: Jani Virk

Izvršna urednica: Špela Pavlič

Lektura: Jernej Županič

Oblikovanje: Maja Licul

Prelom: Jana Kuharič

Tehnični urednik: Marko Hercog

Izdajatelj: Beletrina, zavod za založniško dejavnost, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, www.zalozba.org

Za založbo: Mitja Čander

Naklada: 500 izvodov

21,00 €