Z Goričkega v Piran

Milan Kreslin - Pot v neznano

Posnela Čarna Katarina Kreslin 2008 - 2009 na Osredku, na Gornji Bistrici

2009

Pot v neznano (9. januar - 7. oktober 1945)

V začetku januarja, leta 1945 , ko se je v ognju hrupno podirala Hitlerjeva Evropa, so madžarske oblasti po Prekmurju nasilno rekrutirale mlade fante in jih odpeljale v madžarsko mesto Körmend. Med njimi je bil tudi Milan Kreslin. Prvega februarja, prav na njegov sedemnajsti rojstni dan, so jih stlačili v živinske vagone in jih kot prostovoljce predali Nemcem . Vlak se je ustavil v severni Nemčiji, v mestu Bergen bei Zelle. Ob koncu vojne so ga kot nemškega vojaka Rusi zajeli na Češkem in ga poslali v taborišče v mestu Tabor, od tam pa v taborišče v Romuniji. Iz ruskega ujetništva se je vrnil oktobra . Na domačem pragu ga je prepoznal samo domači pes.

Milan Kreslin, roj . 1.2 1928 v Prelogu