Z Goričkega v Piran

404

»Ednoga klika, gda se zgrešij,
pa se stranij ne naložijo …«

Jako nan je žau. Probajte šče ednouk.

Nazaj domov